• Instructies

  Hier vind je instructies inzake badopbouw en spelregels.

 • Badopbouw

  Het eerste team dat op een speeldag speelt is verantwoordelijk voor de badopbouw. Het laatste team voor de afbouw en het opruimen.

   

  Opbouwen duurt zo'n 30 minuten (als tenminste alle zaken daar liggen waar ze moeten liggen, namelijk in het materialenhok en/of het juryhok).

  Even wat opmerkingen van huishoudelijke aard:

  1. Voor alle duidelijkheid, alle spanners worden opnieuw gemaakt en overal zitten musketon haken om snel ook het doel los te kunnen koppelen.
  2. De lange lijnen moeten het eerst worden bevestigd en NIET TE STRAK worden 'gespannen'.
  3. Hierna de doelen spannen, ook deze NIET STRAK spannen.
  4. Bij het opruimen eerst de lange lijnen (netjes) oprollen. Hierna de doellijnen, per set van 2 aan elkaar bevestigen en hierna 4x oprollen.
  5. Een plattegrond van het zwembad is hier te downloaden.
   Daar staat op aangegeven welke potnummers moeten worden gebruikt en welke volgorde moet worden aangehouden voor de lijnen.
  6. Belangrijk is dat opbouwen met beleid wordt gedaan. Het zijn kostbare materialen die aan de vereniging ter beschikking zijn gesteld door de gemeente. Laten we daar zuinig op zijn. Op geen enkele wijze is het nodig grof geweld te gebruiken. Daardoor gaat het materiaal kapot, en die rekening krijgt AZC gepresenteerd!
  7. Bekijk de tekeningen. Nogmaals, ga met beleid om met het materiaal. Laat de lijnen rustig van de wagen afrollen (bij voorkeur gelijk in het water) en ook weer rustig er op (ook weer bij voorkeur rechtstreeks uit het water). Span de lijnen met het gereedschap niet te strak en gebruik de sleutel ook voor het ontspannen van de lijnen volgens de instructie. Draai de schakels niet te strak vast.
  8. De grondpotten (bussen) moeten nog steeds worden voorzien van een kleur, zodat nog duidelijke is welke bussen voor welk veld gebruikt moeten worden.
  9. Het ombouwen van een 25 meter veld naar een 30 meter veld is de verantwoordelijkheid van het eerste team dat op dat 30 meter veld gaat spelen in samenwerking met het team dat als laatste die dag op het 25 meter veld speelde.
  10. Bij badopbouw hoort ook het klaarzetten van de jurytafel. Bij opruimen deze spullen graag in het juryhok zetten.
  11. Mocht je vragen hebben over hoe op te bouwen of opmerkingen over defect materiaal. Stuur een e-mail naar Arno Jochemsen: commissarismaterialenwpc@azc-alphen.nl

  Alvast bedankt voor jullie medewerking.

 • Calamiteitsplan

  Vindt in bijgaand document het bedrijfshulpverlening en calamiteitenplan voor de waterpolo afdeling.

 • Spelregels 2013-2017

  Naar aanleiding van het Fina-congres in Barcelona (juli 2013) zijn de spelregels waterpolo aangepast. De KNZB spelregelcommissie heeft deze spelregels gecontroleerd en vastgelegd. In de bijlage de waterpolospelregels zoals die vanaf het seizoen 2013-2014 voor de diverse Bondscompetities zullen gelden. Wijzigingen ten opzichte van vorige spelregels zijn in het blauw aangegeven.