• Algemene ledenvergadering 20 november 2023

  Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZC nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 20 november 2023 in Aquarijn, Catharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20:00 uur
  De navolgende stukken zijn online beschikbaar, danwel via e-mail op te vragen of op afspraak in te zien:


  Graag tot ziens bij deze vergadering.

  Namens het bestuur
  Marcel in der Maur, secretaris

  *op te vragen vanaf 13 november 2023
  ** na afspraak met penningmeester

 • Buitengewone Algemene Ledenvergadering 26 juni 2023

  Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZC nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 26 juni 2023 in Aquarijn, Catharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20:00 uur

  De navolgende stukken zijn online beschikbaar, danwel via e-mail op te vragen:

  Graag tot ziens bij deze vergadering.

  Namens het bestuur

  Marcel in der Maur, secretaris

   

  *op te vragen vanaf 19 juni 2023

 • Algemene ledenvergadering 6 februari 2023

  Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZC nodigt alle leden en ouders van jeugsleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 6 februari 2023 in Aquarijn, Catharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20:00 uur

  De navolgende stukken zijn online beschikbaar, danwel via e-mail op te vragen:

  Graag tot ziens bij deze vergadering.

  Namens het bestuur

  Marcel in der Maur, secretaris

   

  *op te vragen/beschikbaar/op afspraak in te zien vanaf 17 januari 2023

 • Online Algemene Ledenvergadering 24 januari 2022

  Zoals eerder in de nieuwsbrief is aangegeven dwingen de Coronaregels ons om de Algemene Ledenvergadering virtueel te organiseren. Daarin beperken we ons tot de statutair verplichte onderdelen/agendapunten van een ledenvergadering. De onderdelen die betrekking hebben op onderscheidingen en andere uitingen van waardering voor onze leden, worden verplaatst naar een bijeenkomst of bijzondere ledenvergadering in het voorjaar zodra de coronaregels een live-bijeenkomst weer toestaan.

  Voor de agenda van de online vergadering van 24 januari klik hier

 • Algemene ledenvergadering 28 oktober 2019

  Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZ nodigt alle leden en ouders van jeugsleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 28 oktober 2019 in Aquahome, Catharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20:00 uur

  De navolgende stukken zijn online beschikbaar, danwel via e-mail op te vragen:

  Graag tot ziens bij deze vergadering.

  Namens het bestuur

  Marcel in der Maur, secretaris

   

  *op te vragen/beschikbaar/op afspraak in te zien vanaf 21 oktober 2019

 • Buitengewone Algemene Ledenvergadering 27 november 2017

  Als vervolg op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2017 nodigt het bestuur alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 27 november 2017, Aquahome, Cantharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20:00 uur.

  Deze buitengewone ledenvergadering is uitgeschreven om de op 27 oktober behandelde wijzigingen in onze statuten te bekrachtigen. Hier zijn volgens onze huidige statuten nog 2 vergaderingen voor nodig! Daarnaast zal het bestuur de leden bijpraten over het proces waarlangs de mogelijke bestuurlijke hervorming van onze club gestalte gaat krijgen.

  Hieronder de links naar de openbare stukken. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober jl. zijn op te vragen bij het secretariaat.

  Agenda

  Voorstel statutenwijziging

  Namens het bestuur,

  Marcel in der Maur
  Secretaris

 • Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017

  Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZC nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 oktober 2017, Aquahome, Cantharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang: 20:00 uur.

  Voor deze vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar:

  Agenda

  Jaarverslagen seizoen 2016/2017

  Voorstel aanpassing statuten

  Belangrijk te vermelden dat door het aanstaande terugtreden van onze voorzitter Simon de Witte en de voorzitter van de afdeling Schoonspringen Marike Jehee, alsmede na herverkiezing van de voorzitter afdeling Waterpolo Ronald van Eenennaam, het aantal bestuursleden van AZC daalt tot 4 leden. Ondanks diverse pogingen daartoe is het bestuur er niet in geslaagd om voor de beschikbare vacatures kandidaten te vinden. Een dringende oproep aan onze leden om uit te zien naar kandidaten die we dan graag tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemen. Kandidaten kunnen zich tot 1 week voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat. Aanvullende informatie is ook op te vragen via deze link.
   
  Voorts staat een aanpassing van onze statuten op de agenda. De volledige tekst van onze statuten, inclusief de voorgestelde wijzigingen, is op te vragen via de link hierboven.
   
  Het bestuur ziet uit naar een mooie opkomst en een interactieve Algemene Ledenvergadering.

   

  Met sportieve groet,

  Marcel In der Maur
  Secretaris Alphense ZwemClub AZC