• Contributie

  Start4AZC

  Voor nieuwe jonge leden (tot 9 jaar) is het aan te raden eerst lid te worden van de afdeling Start4AZC. Dit biedt de mogelijkheid om met alle disciplines van de zwemsport die binnen AZC worden beoefend kennis te maken.

  Inschrijven

  Om je in te schrijven als lid dien je het online inschrijfformulier in te vullen; een email met alle gegevens die zijn verstrekt wordt dan naar de ledenadministratie verzonden, die de verdere inschrijving afhandelt. Let op: bij het inschrijven is ook eenmalig €12,50 inschrijfgeld verschuldigd.

  Inschrijven als vrijwilliger

  Vrijwilligers zijn belangrijk voor elke vereniging, dus ook voor AZC. Je aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. We zijn in het kader van een veilig sportklimaat zorgvuldig en vragen aan onze vrijwilligers om zich bekend te maken met ons beleid. Dit vind je terug in ons reglement.

  Als vrijwilliger schrijf je jezelf kosteloos in via het online inschrijfformulier. Dus geen eenmalige inschrijfkosten en ook geen periodieke contributie. We zijn erg blij dat je je als vrijwillger inspant voor onze club!

  Opzegging

  Opzeggingen te allen tijde schriftelijk of vis e-mail zenden aan de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden op twee momenten per seizoen. Opzeggingen ontvangen voor 31 december leiden tot einde van het lidmaatschap per 31 januari daarop volgend. Opzeggingen ontvangen voor 31 mei eindigen het lidmaatschap per 30 juni.

  Het bestuur is bij opzegging gerechtigd evt. t.b.v. het lid gemaakte kosten op het lid te verhalen.

  Contributie

  De contributie wordt geïnd middels:

  • automatische incasso
  • betaling op eigen initiatief (hier zijn extra kosten aan verbonden)

  Op het tarief van de Old Stars na, geldt voor alle tarieven dat het jaartarief in 10 maandelijkse termijnen (september t/m juni) wordt gefactureerd. Het bedrag in de kolom 'incl KNZB tarief' heeft betrekking op de jaarljkse afdracht voor leden aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit verhoogde tarief wordt in de eerste maand van het seizoen (september) in rekening gebracht, of indien het lidmaatschap start in de loop van een seizoen, in de eerste factuur.

  Indien men kiest voor betaling op eigen initiatief wordt per maand €2.- kosten in rekening gebracht. De contributie is vooraf verschuldigd en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling, d.w.z. niet binnen 30 dagen na verschuldigd zijn, wordt het lid een boete opgelegd van €2,50 per kwartaal dat de betaling te laat is.

  Contributie*
  per 1-1-2020
     Seizoensprijs   Periode tarief   incl KNZB tarief 
  Afdeling Swimming
  1x training                      269,00                            21,90                               71,90 
  2x traning                      374,00                            32,40                               82,40 
  3x training                      493,00                            44,30                               94,30 
  4x training                      610,00                            56,00                             106,00 
  Old Stars, inning per jaar                      167,00                          167,00   nvt 
  Ouderzwemmen                      129,00                            12,90   nvt 
  Afdeling Waterpolo
  1x training jeugd                      269,00                            21,90                               71,90 
  volw  nvt   nvt   nvt 
  2x training jeugd                      390,00                            34,00                               84,00 
  volw                      459,00                            40,90                               90,90 
  3x training jeugd                      493,00                            44,30                               94,30 
  volw                      597,00                            54,70                             104,70 
  4x traininig jeugd                      610,00                            56,00                             106,00 
  volw                      710,00                            66,00                             116,00 
  Afdeling Synchroon
  1 uur training                      269,00                            21,90                               71,90 
  2 uur training                      374,00                            32,40                               82,40 
  3 uur training                      493,00                            44,30                               94,30 
  4 uur training                      610,00                            56,00                             106,00 
   
  Start4AZC
  Start4AZC tarief                      232,00                            23,20   nvt 
  n.b. Bij betaling op eigen initiatief worden bovenstaande bedragen per maand met € 2,00 verhoogd
  *Het gehanteerde contributietarief is afgeleid van het regulier aantal door AZC aageboden trainingen per week behorende bij de trainingsgroep/het team waarin je bent ingedeeld

  Ouderzwemmen bij de afdeling Swimming

  Zwemt je zoon of dochter op dinsdagavond bij de afdeling Swimming en je wilt zelf ook actief worden? Dan kan! Er is voor deze avond een speciale baan gereserveerd voor ouders die ook meters willen maken in het water. Voor deze mogelijkheid hebben we nu een apart tarief van € 12,90 per maand. Meld je aan als lid voor deze zwemacitivteit en combineer je betrokkenheid voor je zoon of dochter met het werken aan je conditie!