• Proef trainen? 

  Wil jij een zwemmen, synchroon of waterpolo een keer uitproberen? Dat kan! Je kunt gratis 4x komen meetrainen. Neem hiervoor contact op met kennismakenmet@azc-alphen.nl

 • Inschrijven

  Om je in te schrijven als lid dien je het online inschrijfformulier in te vullen; een email met alle gegevens die zijn verstrekt wordt dan naar de ledenadministratie verzonden, die de verdere inschrijving afhandelt. Let op: bij het inschrijven is ook eenmalig €13,25 inschrijfgeld verschuldigd.

  Schrijf je hier in

 • Inschrijven als vrijwilliger
  Vrijwilligers zijn belangrijk voor elke vereniging, dus ook voor AZC. Je aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. We zijn in het kader van een veilig sportklimaat zorgvuldig en vragen aan onze vrijwilligers om zich bekend te maken met ons beleid. Dit vind je terug in ons reglement.

  Als vrijwilliger schrijf je jezelf kosteloos in via het online inschrijfformulier. Dus geen eenmalige inschrijfkosten en ook geen periodieke contributie. We zijn erg blij dat je je als vrijwillger inspant voor onze club!

 • Opzegging
  Opzeggingen te allen tijde schriftelijk of vis e-mail zenden aan de ledenadministratie. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden op twee momenten per seizoen. Opzeggingen ontvangen voor 31 december leiden tot einde van het lidmaatschap per 31 januari daarop volgend. Opzeggingen ontvangen voor 31 mei eindigen het lidmaatschap per 30 juni.

  Het bestuur is bij opzegging gerechtigd evt. t.b.v. het lid gemaakte kosten op het lid te verhalen.

 • Ouderzwemmen bij de afdeling Swimming
  Zwemt je zoon of dochter op dinsdagavond bij de afdeling Swimming en je wilt zelf ook actief worden? Dan kan! Er is voor deze avond een speciale baan gereserveerd voor ouders die ook meters willen maken in het water. Voor deze mogelijkheid hebben we nu een apart tarief van € 13,60 per maand. Meld je aan als lid voor deze zwemacitivteit en combineer je betrokkenheid voor je zoon of dochter met het werken aan je conditie!

 • Contributie
  De contributie wordt geïnd middels:

   

  • automatische incasso
  • betaling op eigen initiatief (hier zijn extra kosten aan verbonden)

   

  Voor alle tarieven geldt dat het jaartarief in 10 maandelijkse termijnen (september t/m juni) wordt gefactureerd. Het bedrag in de kolom 'incl KNZB tarief' heeft betrekking op de jaarljkse afdracht voor leden aan de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit verhoogde tarief wordt in de eerste maand van het seizoen (september) in rekening gebracht, of indien het lidmaatschap start in de loop van een seizoen, in de eerste factuur.

   

  Indien men kiest voor betaling op eigen initiatief wordt per maand €2.- kosten in rekening gebracht. De contributie is vooraf verschuldigd en dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling, d.w.z. niet binnen 30 dagen na verschuldigd zijn, wordt het lid een boete opgelegd van €2,50 per kwartaal dat de betaling te laat is.

  Contributie per 1-1-2024 Seizoensprijs Periodetarief Incl KNZB tarief
  Wedstrijdzwemmen      
  1 x training                               298,00                         23,80                       83,80 
  2 x training                               410,00                         35,00                       95,00 
  3 x training                               538,00                         47,80                     107,80 
  4 x training                               663,00                         60,30                     120,30 
  Waterpolo      
  1x training instroom t/m 10jr                               298,00                         23,80                       83,80 
  2 x training t/m 17 jaar                               428,00                         36,80                       96,80 
  2 x training vanaf 18 jaar                               501,00                         44,10                     104,10 
  3 x training t/m 17 jaar                               538,00                         47,80                     107,80 
  3 x training vanaf 18 jaar                               649,00                         58,90                     118,90 
  4 x training t/m 17 jaar                               663,00                         60,30                     120,30 
  4 x training vanaf 18 jaar                               770,00                         71,00                     131,00 
  Synchroonzwemmen      
  1 uur trainen                               298,00                         23,80                       83,80 
  2 uur trainen                               410,00                         35,00                       95,00 
  3 uur trainen                               538,00                         47,80                     107,80 
  4 uur trainen                               663,00                         60,30                     120,30 
  Ouderzwemmen (geen KNZB Tarief)                               139,00                         13,90                       13,90 
  n.b. Bij betaling op eigen initiatief worden bovenstaande bedragen per maand met € 2,00 verhoogd
  *Het gehanteerde contributietarief is afgeleid van het regulier aantal door AZC aageboden trainingen per week behorende bij de trainingsgroep/het team waarin je bent ingedeeld