• Vacatures

  Een vereniging, ook AZC, drijft in ons geval letterlijk op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de spreekwoordelijke kurk waarmee onze vereniging haar sportaanbod voor leden vorm geeft en uitvoert. Naast het plezier dat je beleeft als vrijwilligers in een sportvereniging als AZC, levert je inzet je natuurlijk ook de nodige ervaring op, die weer nuttig kan zijn voor je maatschappelijke loopbaan. Of, als je die al helemaal hebt doorlopen, geeft je inzet als vrijwilligers binnen AZC je een leuk en nuttig tijdverdrijf binnen een gezellig en betrokken netwerk.

  Inzet wordt gevraagd op diverse niveau's. Als bestuurder, maar ook de handjes aan de badrand, en alles daar tussen in. We realiseren ons dat leden zich niet zomaar kunnen en willen committeren aan een langdurig taak of functie binnen AZC. Daarom vragen we in toenemende mate vrijwilligers voor specifieke projecten, evenementen of klussen. Het Europees Waterpolokampioenschap onder 19 jr is daar een mooi voorbeeld van geweest. De inzet van jou als vrijwilliger is dan voorzien van een kop en staart.

  Hieronder een actuele opgave van de meest dringende vacatures binnen AZC

  Vice Voorzitter; voor taken/verantwoordelijkheden, zie functieprofiel

  Voorzitter Afdeling Synchroon; voor taken/verantwoordelijkheden, zie functieprofiel

  Leden voor de activiteitencommissie; samen met je commissieleden bedenk, organiseer en regel je activiteiten. (feestavonden, onderlinge zwemactiviteiten, clinics, jeugdkamp....etc.) Per activiteit mobiliseer je leden om samen de activiteit tot een succes te maken. De uitvoering van een activiteit wordt bij voorkeur steeds met een ander team enthousiaste leden uitgevoerd. Zo betrekken we zoveel mogelijk leden! Het werk binnen de commissie bestaat dan juist ook uit het bedenken van leuke activiteiten en evenementen voor heel AZC of juist voor een specifieke groep AZC-ers.

  Leden voor de communicatiecommissie; social media is niet meer weg te denken in het communicatie landschap. Hoe en wanneer zijn we zichtbaar als AZC? En waar? Op Facebook, Twitter, Website, Instagram of het plaatselijke huis-aan-huis krantje?  En voor wie? Onze eigen leden? Of juist inwoners uit onze regio die we willen interessen om lid te worden? Zo maar een greep uit de uitdaging waar deze commissie mee aan de slag gaat. In het begin vraagt dit van de commissieleden om een goed plan te maken. Als dit plan eenmaal staat zullen de diverse taken worden verdeeld en uitgevoerd. Ook daar kunnen buiten de commissie natuurlijk leden voor worden ingezet. We hebben immers allemaal een smartphone!

  Leden voor de vrijwilligerscommissie; deze leden hebben als eerste taak om een plan te maken voor AZC op het gebied van vrijwilligers(inzet). Denk daarbij aan de wijze waarop vrijwilligers worden geworven, beloond, gewaardeerd. Maar ook; aan welke eisen moeten de vrijwilligers die wij binnen AZC inzetten voldoen. Als dit beleid eenmaal staat zal de uitvoering van dit beleid uiteenvallen in projecten waar samen met het bestuur naar de bemensing zal worden gekeken.

  Heb je interesse om bij AZC als vrijwilliger een steentje bij te dragen. We geven je graag aanvullende informatie. Neem in dat geval contact op met het secretariaat, Marcel In der Maur via telefoon 06-14641674 of mail naar secrazc@azc.nl