• Inschrijfformulier nieuw lid

  Gebruik onderstaand formulier om je in te schrijven als nieuw lid.

  Check alle gegevens en lees onderstaand reglement van opzegging alvorens op de knop Inschrijven te klikken. Bij inschrijving is ook eenmalig €12,50 aan inschrijfgeld verschuldigd!

  Tevens is kennis genomen van, en bij inschrijven akkoord gegaan met onderstaand regelement van opzegging en is men zich bewust van de geldende opzegtermijn.

 • Inschrijven

 • Regelement van opzegging

  Opzegging te allen tijde zenden aan de ledenadministratie. Dit mag per email: ledenadministratie@azc-alphen.nl.

  Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden aan het einde van een kalenderkwartaal met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste één maand. Voorbeeld: Opzeggingen ontvangen na 30 november gaan pas in per de eerste april daaraanvolgend. Contributie is dan nog verschuldigd over het kwartaal januari t/m maart.