• Inschrijfformulier nieuw lid

  Gebruik onderstaand formulier om je in te schrijven als nieuw lid.

  Check alle gegevens en lees onderstaand reglement van opzegging alvorens op de knop Inschrijven te klikken. Bij inschrijving is ook eenmalig €13,25 aan inschrijfgeld verschuldigd!

  Tevens is kennis genomen van, en bij inschrijven akkoord gegaan met onderstaand regelement van opzegging en is men zich bewust van de geldende opzegtermijn.

 • Inschrijfformulier

  Inschrijven

 • Regelement van opzegging

  Opzeggingen te allen tijde schriftelijk of vis e-mail zenden aan de ledenadministratie@azc-alphen.nl. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden op twee momenten per seizoen. Opzeggingen ontvangen voor 31 december leiden tot einde van het lidmaatschap per 31 januari daarop volgend. Opzeggingen ontvangen voor 31 mei eindigen het lidmaatschap per 30 juni.

  Het bestuur is bij opzegging gerechtigd evt. t.b.v. het lid gemaakte kosten op het lid te verhalen.