• Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017

  Het bestuur van de Alphense Zwemclub AZC nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 oktober 2017, Aquahome, Cantharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang: 20:00 uur.

  Voor deze vergadering zijn de volgende stukken beschikbaar:

  Agenda

  Jaarverslagen seizoen 2016/2017

  Voorstel aanpassing statuten

  Belangrijk te vermelden dat door het aanstaande terugtreden van onze voorzitter Simon de Witte en de voorzitter van de afdeling Schoonspringen Marike Jehee, alsmede na herverkiezing van de voorzitter afdeling Waterpolo Ronald van Eenennaam, het aantal bestuursleden van AZC daalt tot 4 leden. Ondanks diverse pogingen daartoe is het bestuur er niet in geslaagd om voor de beschikbare vacatures kandidaten te vinden. Een dringende oproep aan onze leden om uit te zien naar kandidaten die we dan graag tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemen. Kandidaten kunnen zich tot 1 week voor de vergadering aanmelden bij het secretariaat. Aanvullende informatie is ook op te vragen via deze link.
   
  Voorts staat een aanpassing van onze statuten op de agenda. De volledige tekst van onze statuten, inclusief de voorgestelde wijzigingen, is op te vragen via de link hierboven.
   
  Het bestuur ziet uit naar een mooie opkomst en een interactieve Algemene Ledenvergadering.

   

  Met sportieve groet,

  Marcel In der Maur
  Secretaris Alphense ZwemClub AZC