• Buitengewone Algemene Ledenvergadering

    Als vervolg op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2017 nodigt het bestuur alle leden en ouders van jeugdleden uit voor het bijwonen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 27 november 2017, Aquahome, Cantharel 10 te Alphen aan den Rijn. Aanvang 20:00 uur.

    Deze buitengewone ledenvergadering is uitgeschreven om de op 27 oktober behandelde wijzigingen in onze statuten te bekrachtigen. Hier zijn volgens onze huidige statuten nog 2 vergaderingen voor nodig! Daarnaast zal het bestuur de leden bijpraten over het proces waarlangs de mogelijke bestuurlijke hervorming van onze club gestalte gaat krijgen.

    Relevante informatie vind je hier